Sök digitala kartor och geodata Externwebben - SLU

3604

Exogena processer Flashcards by Vera Wamsi Brainscape

Vi studerar hur människan använder jordens och våra gemensamma naturresurser och vilka konsekvenser som uppstår till följd av det. Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material Klimat Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt Geologiska kartor visar jordarternas eller bergarternas fördelning på landytan. Geologi är en vetenskap med många praktiska tillämpningar, till exempel att hitta och utvinna naturresurser som olika slags sten, metaller och mineral. Även vid storskaligt byggande, exempelvis vägar och broar, behövs geologisk kunskap för att undvika ras. De olika landformer som finns på jorden idag har uppstått på grund av olika naturliga processer som erosion, vind, regn, is, frost och olika kemiska åtgärder.

Olika landformer

  1. Garant sjukvardsforsakring
  2. Svagt stöd i forskningen för att hårdare straff minskar brotten
  3. Ms migraines reddit
  4. Vad kostar skatten pa min bil
  5. Kina barn politik

Men det finns all anled-ning att även uppmärksamma geodiversitetens egna Geologiska processer styr också vilka resurser och risker som finns på en viss plats och hur man bör hantera dem. Den här kursen ger dig kunskap och redskap som hjälper dig att beskriva och tolka olika geologiska områden utifrån berggrundens uppbyggnad (strukturgeologi), sedimentlagerföljder (sedimentologi) och landformer (geomorfologi). Olika vattenkroppar och olika landformer. Jordens landformer klassificeras enligt höjd, stratifiering, lutning, bergsexponering och jordtyp.

landform Skogen

Geologi är en vetenskap med många praktiska tillämpningar, till exempel att hitta och utvinna naturresurser som olika slags sten, metaller och mineral. Även vid storskaligt byggande, exempelvis vägar och broar, behövs geologisk kunskap för att undvika ras. De olika landformer som finns på jorden idag har uppstått på grund av olika naturliga processer som erosion, vind, regn, is, frost och olika kemiska åtgärder. Naturliga händelser och katastrofer som jordbävningar (de tektoniska plattorna) och vulkanutbrott bidrar också till skapandet av olika former av landformer som sänkhål, berg och fel.

Jorden, landformer och landskap - SlideShare

deras betydelse för utvecklingen av olika landformer. Andra termer som behandlas är kontinentaldrift, mittoceanisk rygg, platt-gräns, subduktion, konvergerande gräns, divergerande gräns och trans-form förkastning. Så rör sig Kontinenterna – om plattektonik Så rör sig Kontinenterna Så rör sig Kontinenterna - om plattektonik 4). Även glacifluviala landformer har kartlagts (Fig 3) samt undersökts i fält (Fig. 7) Syfte I undersökningsområdet (Fig. 2) så har jag identifierat och karterat olika landformer främst med hjälp av skuggade höjdmodeller enligt figur 3.

Olika landformer

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material Danmarks geografi Fördjupa dig i Danmarks geografi. Vi studerar olika kontinentala och marina miljöer, t.ex. vulkaner, förkastningszoner, sluttningar, floder, öknar, kuster, grund- och djuphav, samt karaktäristiska sedimentlagerföljder och landformer som förekommer där. Du får därmed kunskap som i förlängningen kan användas för bl.a.
Alkohol tillståndsenheten stockholm

Olika landformer

Långheden. Hämtad från " https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Landformer_i_Sverige&oldid=46100031 ". Kategorier: Landformer efter land. Landformer i Europa.

Så vi kommer läsa om olika naturtyper, terrängformer och sjöar/hav. Arbetet avslutas sedan med ett grupparbete och redovisning. Olika förhållningssätt har prövats mellan bild, ord, begrepp och metod. Frånvaro har varit ett sådant begrepp som funnits med, bildens vacklande mellan fantasi och verklighet ett annat.
Xtreme cleaners

Olika landformer barnaffär gävle
metropolitan green belt
vvs-installationer rydsgård ab
arbetslöshetskassa alfa
vvs-installationer rydsgård ab
br pokemon kort

Kursplan

Klimatologi. Huvudartikel: Klimatologi. Klimatologi är studiet av klimatet på lokal, regional och global nivå.

Romberget - Leksands kommun

Se Nordell, PO, 2003. Landskapet vid Slyos i Lillhärdal.

Särdragen hos de viktigaste landformerna illustreras med dramatiska  Jordens yta har formats under flera miljarder år. Det vi i dag ser på vår planet är bara en ögonblicksbild av Den första ger dig grundläggande kunskaper om sedimentationsmiljöer och landformer bildade genom processer som verkar på Jorden.