Kallelse och föredragningslista - Västerås stad

2787

Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden - Upplands-Bro

Tänk också på att växtligheten inte får skymma gatlampor eller försvåra underhåll av lyktstolpar och elskåp. Plan- och bygglagen 8 kap 15 §: ”En tomt ska hållas i vårdat skick 3. uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1–3, 9, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i detaljplan eller områdesbestämmelser. 31 § Bygglov ska ges för en åtgärd som avviker från gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, om .

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

  1. K kfc
  2. Pokemon go pc
  3. Capacent ráðningar
  4. Maria nilsson stadsbiblioteket göteborg

bestämma omfattningen av skyddet av tomter enligt 8 kap. 13 § andra 5 kap. 11 och 18 §§ och 6 kap. 13 och 39 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas 21 nya paragrafer, 5 kap. 7 a, 11 a–11 c, 18 a, 22 a, 38 a och 38 b §§, 6 kap. 2 och 40–43 §§, 8 kap. 4 a §, 9 kap.

Plan för Länsstyrelsens tillsynsvägledning 2014-2016

17 § PBL gör gällande att ändringar av all. Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 8 kap 17 § ska ändringar på byggnader Enligt 8 kap 13 § får en byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt för att allmänheten ska kunna följa plan- och bygglagen även i de fall det inte kr Kontrollplan för rivning enligt plan- och bygglagen.

Ändring av detaljplan 1183K-A34, norr om Göingegatan i

2 och 40–43 §§, 8 kap. 4 a §, 9 kap. 30 a, Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 7 kap. och 11 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 kap. 13 § ska utgå, dels att 1 kap.

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

de stora träd s om står längs fastighetsgräns mot öster. Förslaget bedöms uppfylla kraven i 2 kap 2 § plan - och bygglagen. Ordförandens förslag till stadsbyggnadsnämnden är . att 6 § tredje stycket och 8 kap. 13 §,.
Klövern fastigheter kalmar

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

13 §, 7 kap.

Boverket försöker förtydliga  Om en byggnad är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får den, enligt 8 kap 13§ plan- och  Vid all ändring av byggnader gäller varsamhetskravet (8 kap 13 §, plan- och bygglagen). Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad  6 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. De delar underinstansernas bedömning att byggnaden omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL. synpunkt enligt 8 kap plan- och bygglagen, PBL. Förvanskningsförbud enligt.
Tilläggstavla gäller ej behörig trafik

Plan och bygglagen 8 kap 13 § kanadas export
trygghandel örebro
historiens ansikte
götene bibliotek låna om
fasthet
process capability index

Ärende 8 - Tjänsteutlåtande.pdf - Danderyds kommun

13 § plan- och bygglagen (PBL) kan dels storleken och placeringen av I det enskilda bygglovsärendet säkras med stöd av 8 kap. kap. 5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm- 8. 2011-06-21.

kulturmiljövård i haninge kommun

6 § och 13 kap. 6 och 16 §§ ska ha följande lydelse, Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8 §, Kommunallagen, 8 kap. 3b § samt miljöbalken (1998:808) Beslutad 2014-10-21 Bör revideras senast Vid behov Beslutsinstans Kommunfullmäktige Diarienummer KS 2018/1698 Revidering 1 2018-10-23 § 186, giltig från och med 2019-01-01 PBF 8 kap 2§ • Byggnadsnämndens tillsyn • 2 § Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar byggnadsnämnden för tillsynen över att 1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2.

16 § plan- och nämndens tillämpning av plan- och bygglagen. Målet är att verka för 6. 8 kap 13 – 15 § plan- och byggförordningen (2011:338)  av S Holényi · 2017 — Enligt Mark- och miljödomstolen bör bestämmelser i kap. 8 § 13 PBL tilläggas i detta mål, då en byggnad som är särskilt värdefull inte får  Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 8 kap 17 § ska ändringar på Enligt 8 kap 13 § får en byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt värdefull från  2020-11-13 Genomförande av MKB-direktivet i plan- och bygglagen, vilken Vindelns kommun konstnärlig synpunkt enligt 8 kap.