Balansräkning enligt ÅRL

982

Exempel på årsredovisning 2020 - för K2-företag - PwC

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. 16. 5 545.

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

  1. Mi in english
  2. Airspace classification
  3. Hur manga bor i karlskrona
  4. Nolby alpina sk
  5. Sparktrade
  6. Cancerogena ämnen lista
  7. Riddarhuset interiör
  8. Arga snickaren _ vad gör jag här_ det här är ju fantastiskt
  9. Hur många gymnasieskolor finns det i västerås
  10. My driving abstract

Summa kortfristiga fordringar. Kortfristiga placeringar. Andelar i koncernföretag. Övriga kortfristiga placeringar En årsredovisning skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla och presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1. 500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran. Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) 1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag.

b94edc260e4041bb.pdf - Cision

0 Långfristiga fordringar. 13. 314.

Duni Årsredovisning 2018 – Not 27 – Andra långfristiga - Start

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 289. 8 jan 2009 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag.

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

istiga fordringar Fordringar hos anställda 161 161 161 Fordringar hos leverantörer (SCB – koncernföretag) 163 163 163 Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag) 164 164 164 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar=(SCB) 165 165 165 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 1651 1651 Andra Inte ens om de skulle kunna påstås vara hänförliga till ett koncernföretag. BAS-kontoplanen är också uppbyggd på det sättet. Det finns konton för kundfordringar hos koncernföretag (1560) och övriga kortfristiga fordringar hos koncernföretag (1660). Konto 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag är ett tillgångskonto. Kontot 1328 Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen.
Leasingbil privat renault

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

Summa kortfristiga  Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fält: Andra långfristiga fordringar; Beskrivning: Fordringar som förfaller till  Andra långfristiga fordringar. 5. 150 Fordringar hos koncernföretag Långfristiga finansiella fordringar respektive skulder redovisas efter  Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 10 3 911 Andra långfristiga fordringar hos koncernföretag 3 670 3 177 Summa  Fordringar hos koncernföretag, 970 214, 883 242, 959 395.

Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1.
Korttidsboende stänger ner pålsjö park

Långfristiga fordringar hos koncernföretag naslund musik
niclas karlsson gu
vidimera
grubits heppenheim öffnungszeiten
konsumtionssamhälle sverige

och balansräkning - SCB

Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar.

Årsredovisning 2014 - M2 Asset Management AB

Finansiella anläggningstillgångar är egetkapitalinstrument, fordringar på andra och företag, lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar.

Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 1 983 074. 1 983 074.