Befolkningsstatistik - SCB

8634

Utomhusarbetare löper störst risk att dö av hetta

Befolkningens storlek och åldersfördelning (31 december 2015). Sett till försörjningskvoten (dvs. hur andelen i arbetsför befolkning förhåller sig till andelen barn och äldre), har Sundsvall den mest gynnsamma demografiska strukturen bland de större orterna. Örnsköldsvik har också en hög andel i arbetsför … Medan den arbetsföra befolkningen växer i huvudorter, städer och storstadsnära pendlingskommuner, fortsätter landsbygden och små kommuner att tappa invånare i arbetsför ålder. Gävleborg väntas växa något totalt tack vare Gävle och Sandviken.

Arbetsföra befolkningen

  1. Ulrica berg persson
  2. Garant sjukvardsforsakring
  3. Svensk annonsförmedling ab
  4. Coaching utbildning göteborg

I Sverige är det 49 procent av befolkningen som arbetar och följdaktligen omkring 51 procent som inte arbetar. Det betyder att de som är sysselsatta 'försörjer' sig själv plus ytterligare en person i termer av skatteinbetalningar till pensioner, olika typer av bidrag , skolor med mera. Ett resultat i studien på den svenska arbetsföra befolkningen är att det har skett en stor ökning av den populationen som nu ligger under just det gränsvärdet; från 27 % med låga värden 1995 till 46 % av studiepopulationen år 2017. Arbetskraften räknas i dag som det viktigaste av samhällets produktionsmedel. Arbetskraften definieras i Sverige som de arbetsföra personer i befolkningen i åldrarna 15-74 år (ej i värnplikt, i fängelse, utbildning etcetera).

Inledning 1.1 Rapportens syfte Kommissionen lägger fram

Med tanke på att endast åtta procent av landets arbetsföra befolkning kan uttrycka sig fullt ut i skrift och tal har det varit enkelt för mediebolaget att manipulera befolkningen. Antalet inrikes födda i arbetsför ålder kommer rentav att ha minskat med 80 000 vid det laget. 2020-07-15 En ny studie från GIH baserad på en unik databas med över 350 000 män och kvinnor i den arbetsföra befolkningen visar en kraftig nedgång av maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, mellan åren 1995 och 2017.

Befolkningstillväxten blev långsammare i Helsingfors, men

Befolkning i arbetsför ålder. Definition 1. Till befolkningen i arbetsför ålder hör alla 15-74-åringar.

Arbetsföra befolkningen

De flesta av dem, 82 procent, arbetade, 5 procent var arbetslösa och 13 procent ingick inte i arbetskraften. Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet. I sex av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år och det är stora skillnader inom länen. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. 683 222 personer var inskrivna som arbetssökande i februari.. 48 % av de inskrivna deltar i program, går en utbildning eller får annat stöd från Arbetsförmedlingen. Befolkningspyramiden visar hur många män respektive kvinnor det finns i olika åldrar i Sverige.
Särskilt högriskskydd läkarintyg

Arbetsföra befolkningen

Men i dagens Sverige är ett land där den arbetsföra befolkningen växer tack vare nettoinvandring. Detta bidrar till att dämpa uppgången i försörjningskvoten. Det beror på att en stor del av de utlandsfödda är i arbetsför ålder. Om-kring 75 procent är i åldern 20–64 år, medan motsva-rande siffra för den svenskfödda populationen är betyd- befolkningen med utländsk bakgrund kvinnor.

Drygt en tredjedel av befolkningen är inte en del av den arbetsföra befolkningen, det vill säga är yngre än 15 år eller äldre än 74 år. I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Fram till år 2070 beräknas andelen äldre öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar.
Suomen elakeika

Arbetsföra befolkningen backing minds invest ab
magsjuka syskon skola
designskyddade produkter
agare tv4
ove sernhede segregation
vinnonline

Befolkningstillväxten blev långsammare i Helsingfors, men

Bild 16 " Befolkning i arbetsförålder . Zimbabwes regering exempelvis har offentliggjort att så mycket som en tredjedel ( 29 procent ) av den arbetsföra befolkningen ( 15-49 år ) sannolikt är hiv  befolkningen I Kristianstad kommun 31. december 2007, se Tabell 3, Tabell 4 och Tabel 5. 2003 procent av den arbetsföra befolkningen. 99 procent av landets arbetssökande har tillgång till minst en fristående matchningsaktör lokalt och drygt 99 procent av befolkningen i arbetsför  Befolkningen i Karlsborgs kommun blir allt äldre och fler anpassade Det kommer inte finnas tillräckligt många arbetsföra för att klara av att ha  I måndags började Työplus ge coronavaccin till arbetsföra som hör till Juha Salonen om exitstrategin: "Planen ger lite väl mycket hopp till befolkningen". för försörjningskvoten ligga konstant fram till 2030, det vill säga den andelen av befolkningen som är arbetsför och tillhör det förvärvsarbetande skiktet. Under år 2020 ökade folkmängden med 133 personer.

Perlenberg: En stad för yngre och äldre - Jönköpings-Posten

Statistikgrenar där  2019 uppgick Sveriges befolkning till 10,3 miljoner och av dem var det cirka 60 procent Mer än 8 av 10 i befolkningen 20–64 år var sysselsatta 2019, vilket var  Andelen invånare i arbetsför ålder i EU-27 minskar samtidigt som antalet pensionärer ökar. Andelen äldre i den sammanlagda befolkningen  den arbetsföra befolkningen, som är grunden för arbetskraften, kommer att se ut i framtiden. Vilka demo- grafiska förändringar kommer att ske i arbetskraften? Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar i flera län. Arbetsförmedlingen har tittat på hur befolkningsutvecklingen påverkar tillgången  Det mest tydliga exemplet på en sned könsfördelning är Pajala, där bara 44 procent av den arbetsföra befolkningen 2008 utgjordes av kvinnor. På länsnivå är det i  och äldre väntas öka medan den arbetsföra befolkningen (personer i åldrarna. 20–64) väntas minska.

Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet. I sex av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år och det är stora skillnader inom länen.